Open Data

Met de API voor raadsinformatie stelt de gemeente Burgerland raadsinformatie op gestructureerde wijze beschikbaar als open data. U kunt  deze gegevens vervolgens inlezen in nieuwe toepassingen die lokale democratie versterken. De open data API vindt u hier