Toegankelijkheid

Toegankelijkheid van raad.burgerland.nl 

De gemeenteraad van Burgerland wil dat burgers de informatie op deze website gemakkelijk kunnen lezen. Deze website voldoet  aan de eisen voor toegankelijkheid van overheidsinformatie.  

Op de website DigiToegankelijk.nl vindt u meer informatie over digitale toegankelijkheid.