Griffie

Naam: Griffie

Wat doet de Griffie

De Griffie ondersteunt de gemeenteraad bij zijn werk. De afdeling werkt voor alle raadsleden en is dus politiek neutraal. De belangrijkste taken van de Griffie zijn:

  •     Raadsvergaderingen en andere raadsbijeenkomsten organiseren en voorbereiden.
  •     Raadsinformatie (agenda's, stukken en live-uitzendingen) beschikbaar maken voor raadsleden en inwoners.
  •     Contacten leggen tussen raadsleden en ambtenaren van de gemeente.
  •     Gemeenteraad adviseren over procedures, werkwijzen en vergaderstructuur.
  •     Individuele raadsleden helpen en adviseren.
  •     Inwoners adviseren als zij contact willen leggen met een raadslid of invloed willen uitoefenen in de gemeenteraad.
  •     Communicatie over het werk van de gemeenteraad.

Contact

Contact met de Griffie

Wilt u contact met de gemeenteraad? Dan kunt u het beste een e-mail sturen naar griffie@bergendal.nl. U kunt ook bellen met het algemene nummer van de gemeente (14024) en vragen naar de griffie.

Gemeente Berg en Dal
T.a.v. Gemeenteraad
Dorpsplein 1
6562AH  Groesbeek

 

 

Leden

Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Stemmingen

Ophalen gegevens

Historie

Ophalen gegevens