VVD

Naam: VVD

1 zetel
vvd@burgerland.nl

Bij de VVD gaat het om de waarden vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid van mensen.

Contact

 

Postbus 4321

9999 XX Burgerland

vvd@burgerland.nl

0123-987654

Leden

Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Stemmingen

Ophalen gegevens

Historie

Ophalen gegevens