Meedoen

U kunt zelf een bijdrage leveren aan het besture van de gemeente. Dit kan op verschillende manieren

Inspreken

De raadsleden horen graag uw mening. Op vrijdag worden de voorstellen en mededelingen waarover u uw mening kan geven op de website geplaatst.

Burgerinitiatief

Het burgerinitiatief is hét middel om een onderwerp op de agenda van de gemeenteraad te zetten. Iedere inwoner van Veldhoven van 12 jaar of ouder kan zelf onderwerpen, plannen of voorstellen maken voor de gemeenteraad. Met het burgerinitiatief bent u zelf aan zet.

Gast van de raad

De burgemeester, griffier en enkele raadsleden ontvangen u in het raadhuis. Zij vertellen over hun werk. Ze zijn ook benieuwd naar uw mening. Komt u ook eens een kijkje achter de schermen van de gemeenteraad?