Raadsinstrumenten

Er is in de wet vastgelegd hoe de raad invloed kan uitoefenen op de besluitvorming en hoe zij het college van B&W kunnen controleren. Dit kan met raadsinstrumenten. 

Onder raadsinstrumenten worden bedoeld: Moties en amendementen, toezeggingen en informatieve, mondelinge, schriftelijke en technische vragen. 

In onderstaande overzicht vindt u de raadsinstrumenten van de gemeente Burgerland.

Overzicht van raadsinstrumenten

Weergave

Exporteren naar

Active filters

Gevonden stukken

Raadsinstrument Planning Bijgewerkt
Geen raadsinstrumenten gevonden
Gegevens ophalen